Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası’nın temel amacı, içsel bilgi kapsamı dışındaki gerekli bilgi ve açıklamaların pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler ve ilgili diğer taraflara zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir ve kolay bir şekilde iletilmesinin sağlanmasıdır.

Kamuyu Bilgilendirme Politikası; Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Borsa İstanbul A.Ş., Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

Bilgilendirme politikası; SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır ve onaylanır. Bilgilendirme politikasının hayata geçirilmesi, geliştirilmesi ve takip edilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Bilgilendirme fonksiyonunun koordinasyonu için Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi görevlendirilmiş olup, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yönetim Kurulu ile yakın işbirliği içinde bu sorumluluklarını yerine getirmektedirler.

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikası belirlenirken aşağıdaki yöntem ve araçların kullanılacağı tespit edilmiştir;

Borsa İstanbul A.Ş. ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’ye iletilen Özel Durum Açıklamaları,

Finansal Tablo ve Dipnotları ve Faaliyet Raporları açıklamaları,

Kurumsal İnternet Sitesi (www.ufukyyg.com.tr)

Pay sahipleri, yatırımcılar, analistler ve sermaye piyasası uzmanları ile yapılan toplantı, tele-konferans veya birebir görüşmeler ve hazırlanan bilgilendirme ve tanıtım dokümanları,

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular,

İleriye Dönük Beklentiler ve Değerlendirmeler ile İlgili Açıklamalar,

İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanması veya açıklanmasının ertelenmesi,

Kar Dağıtımına İlişkin Açıklamalar,

Ortaklık Haklarının Kullanımına Ait Açıklamalar,

İdari sorumluluğu bulunan kişilerin belirlenmesi,

Spekülasyon, asılsız bilgi, dedikodular ile ilgili açıklamalar.

Etik kurallar politikasına ulaşmak için klayınız