Bağış ve Yardım Politikası

Bağış ve Yardım Politikası

Çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara, kuruluşlara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde bağış ve yardımda bulunur. Şu kadar ki, yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının Genel Kurul tarafından belirlenmesi şart olup, bu sınırı aşan tutarda bağış ve yardım yapılamayacaktır. Ayrıca yapılan bağış ve yardımlar dağıtılabilir kar matrahına eklenecek olup, bağışların Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul’da ortakların bilgisine sunulması ve şirketin kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde yapılması şarttır.