Hakkımızda

Hakkımızda

FFK Fon Finansal Kiralama Anonim Şirketi (Şirket), Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan alınan faaliyet iznine istinaden 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümleri çerçevesinde, Türkiye’de faaliyet göstermek amacıyla, 1995 yılında Site Finansal Kiralama Anonim Şirketi unvanı altında kurulmuştur. 16 Temmuz 2002 tarihinde 338451 İstanbul Ticaret Odası Sicil Numarası ile Şirket unvanı, FFK Fon Finansal Kiralama Anonim Şirketi olarak değiştirilmiştir. Şirket, makine, ekipman, kara ve deniz vasıtaları ve diğer sabit kıymetlerin finansal kiralaması konusunda faaliyet göstermektedir.

Şirket, Toprak Finansal Kiralama A.Ş’nin  %83,8 oranındaki hissesini 14 Temmuz 2005 tarihinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’ndan (TMSF),  %1,2 oranındaki hissesini de daha sonraki tarihlerde küçük ortaklardan satın almak suretiyle, Toprak Finansal Kiralama A.Ş’nin %85 oranındaki hissesine sahip olmuştur.

6 Ekim 2006 tarihinde, Şirket, bağlı ortaklığı Toprak Finansal Kiralama A.Ş’nin tüm varlık ve yükümlülüklerini devralmak suretiyle birleşmiştir. Söz konusu birleşme ile Şirket halka açık hale gelmiştir.

26.06.2009 tarihinde; 15.615.627- TL olan Şirket sermayesi, tamamı kar yedeklerinden karşılanması suretiyle 31.231.254- TL arttırılarak 46.846.881- TL’ye çıkartılmıştır. 2015 tarihli olağanüstü genel kurul uyarınca Şirket’in faaliyet konusu;

17.03.2015 tarihinde Şirket yönetim kurulunun aldığı karar ve 18.09.2015 tarihli olağanüstü genel kurul uyarınca Şirket’in faaliyet konusu; İşletme ve diğer danışmanlık faaliyetleri (Bir organizasyonun stratejik, mali, pazarlama, iş süreçleri, proje vb. yönetim hizmetleri ile ticari marka ve imtiyaz konularında danışmanlık) olarak değişmiştir. 18.09.2015 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul kararı ile Şirket unvanı Fon Sınai Yatırımlar A.Ş. olarak değişmiştir. Şirket unvanı, 29.04.2016 tarihli Olağan Genel Kurul’da alınan karar ile Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş. olarak değişmiştir.